ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และพสกนิกรชาวตำบลโพนทองทุกหมู่เหล่า